Laboratorium Badań Materiałów

Firma DE-TECH prowadzi laboratorium badań materiałów stosując w swej działalności metody badań niszczące oraz nieniszczące. Przedsiębiorstwo powstało w dniu 01.03.2003r. bazując na personelu dysponującym kilkuletnim doświadczeniem w diagnostyczne materiałów  konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych, w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa. Doświadczenie zdobywane na terenie całego kraju, jak i przy współpracy z firmami zagranicznymi przekłada się na dyspozycyjność i rzetelność świadczonych przez naszą firmę usług.

Podstawowym celem działalności laboratorium badań materiałów jest zapewnienie naszym klientom rzetelnych i spełniających kryteria jakościowe usług badawczych, prowadzonych zgodnie z najlepszymi praktykami, standardami i procedurami badawczymi. W firmie DE-TECH obowiązuje stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej oraz ciągłe doskonalenie organizacji przy pełnym zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów, którzy znają i w pełni stosują obowiązujące zasady postępowania. Personel badawczy posiada kwalifikacje zgodne z normą PN-EN ISO 9712: 2012, które zostały zdobyte w TÜV Akademia Polska, IS Gliwice oraz Akademii UDT.

Wykonujemy między innymi:

uznanie technologi spawania wizualne magnetyczno-proszkowe
Uznanie technologii spawania Badania Wizualne Badania magnetyczno-proszkowe
badania penetracyjne Ultradzwieki zginanie
Badanie PT Badania ultradźwiękowe Próby zginania