Laboratorium Badań Materiałów

Badania dodatkowe

 

Są one kombinacją badań niszczących oraz nieniszczących oferowanych przez naszą firmę i wykonywanych zgodnie z odpowiednimi normami w zależności od celu, w jakim są wykonywane:

  • Uznanie technologii spawania

    – specyfikacja i kwalifikowanie – zależne jest od materiału podstawnego, z jakiego badane elementy są wykonane oraz metody spawania. Każda z norm PN-EN ISO 15614 dokładnie definiuje materiał podstawowy, przygotowanie próbek, zakres oraz poziomy akceptacji przeprowadzonych badań. Znajduje się w niej również punkt kontrola i badanie szczegółowo dotyczący oferowanych przez nas usług określający i nadający odpowiednie warianty i parametry badań, które muszą zostać spełnione w celu prawidłowego wykonania badań.

  • Egzamin kwalifikacyjny spawaczy

    – specyfikacja i kwalifikowanie – zależne jest od materiału podstawnego, z jakiego badane elementy są wykonane. Każda z norm PN-EN ISO 9606 dokładnie definiuje materiał podstawowy, sposób wykonania konstrukcji, przygotowanie próbek, zakres oraz poziomy akceptacji przeprowadzonych badań. Znajduje się w niej również punkt kontrola i badanie szczegółowo dotyczący oferowanych przez nas usług określający i nadający odpowiednie warianty i parametry badań, które muszą zostać spełnione w celu prawidłowego wykonania badań.

 

badania
spawacze
Uznanie technologii spawania Badanie kwalifikacji spawaczy

 

  • Badania do uznania technologii spawania zgodne z normami europejskimi i ASME
  • Wykonywanie ekspertyz metalograficznych metali oraz badania eksploatacyjne maszyn i urządzeń.
  • Współpracujemy z Politechniką Poznańską i Politechniką Wrocławską, wykorzystując zaplecze merytoryczne i laboratoryjne w przypadku ekspertyz które przekraczają nasz zakres wiedzy.