Laboratorium Badań Materiałów

Badania makroskopowe

 

Badania makroskopowe polegają na oględzinach próbki wytrawionej lub niewytrawionej okiem nieuzbrojonym, bądź przy kilkukrotnym powiększeniu (max. 30x), celem wykrycia niezgodności na przekroju poprzecznym złącza spawanego. Zakres badań określają Polskie Normy, przepisy Dozoru Technicznego i wymogi Zleceniodawcy.

Próbkę należy szlifować na szlifierce do zgładów metalograficznych, na mokro papierami ściernymi o ziarnistości od 80 do 600. Następnie trawić odczynnikami odpowiednimi dla danego gatunku materiału, płukać w spirytusie i suszyć. Ostatecznie wykonać powiększone zdjęcia próbki oraz dokonać oceny do dokumentacji wykonania badań metalograficznych.

Powierzchnia próbki do badań makroskopowych (lub jej zdjęcie) powinna być oceniana przy świetle dziennym lub sztucznym o zalecanym natężeniu nie mniejszym niż 500 Lx na jej powierzchni.