Laboratorium Badań Materiałów

Badania niszczące (DT)

 

Badania niszczące (ang. Destructive Testing) – DT są to rodzaje badań, w trakcie, których próbki ulegają zniszczeniu. Próbki te są wcześniej przygotowane i obrabiane na wymogi normatywne, a następnie badane w odpowiednich warunkach.

Celem ich jest próba charakterystyki zachowania się materiału w sytuacji obciążenia, czyli wytrzymałości eksploatacyjnej. Głównymi czynnikami wpływającymi na trwałość konstrukcji są obciążenia zmienne oraz temperatura. Jest to mało ekonomiczny sposób analizy, dlatego wyselekcjonowana populacja ma małą liczbę reprezentantów.

 

próby zginania Rozciąganie badania twardości- proszkowe
Próby zginania Próby rozciągania Badanie twardości
badania makroskopowe udarność  Próba łamania
Badania makroskopowe Badanie udarności Próba łamania

 

Badania niszczące mają szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, dotyczą one:

  • użycia odpowiedniego spoiwa w konstrukcji spoiny,
  • kontroli wymaganej jakości poprzez przebadanie złączy próbnych,
  • weryfikacji poziomów kwalifikacji osób posiadających uprawnienia spawalnicze,
  • oceny wykonania złączy spawanych,
  • diagnozowania powodów tworzenia się wad spawalniczych i powodów awaryjności konstrukcji.