Laboratorium Badań Materiałów

Badania radiograficzne RT

 

Badania radiograficzne cechują się największą wiarygodnością spośród badań nieniszczących pozwalających na wykrycie nieciągłości występujących wewnątrz obiektu, jak i na jego powierzchni. W zależności od rodzaju źródeł promieniowania gamma lub rentgenowskiego możemy prześwietlać obiekty o grubościach od 0 do kilku tysięcy milimetrów.

Radiografia wykorzystuje zjawisko pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma przez różnego rodzaju materiały oraz zjawiska fizykochemiczne, związane z otrzymaniem radiograficznego obrazu na kliszy poprzez obróbkę fotochemiczną. W zależności od parametrów badane materiały posiadają różnorodne czasy ekspozycji, a po zakończeniu badania gotowe zdjęcie radiograficzne poddaje się obróbce fotochemicznej (proces wywoływania). Uzyskany obraz radiograficzny badanego elementu przedstawiony jest w formie rzutu płaskiego nieciągłości, w postaci różnicy dawek promieniowania, która jest zobrazowana na zdjęciu radiograficznym poprzez różnice zaczernienia.

Badane złącze przedstawione jest jako obraz cieniowy, z jaśniejszym pasem spoiny na ciemnym tle elementów łączonych. W ten sposób obraz radiograficzny ukazuje wady badanego materiału, które uwydatniają się na tle jasnej spoiny lub w miejscu przejścia spoiny w materiał rodzimy, jako ciemne pola o niejednorodnych kształtach. Jednakże decyzja czy istniejąca spoina wytrzyma obciążenia wynikające z jej eksploatacji musi zostać podjęta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.    Wykryte wskazania nieciągłości w wyniku badań RT są ocenianie na zdjęciu radiograficznym według określonych kryteriów.