Laboratorium Badań Materiałów

Badania wizualne VT

 

Badania wizualne VT – są podstawową formą kontroli jakości połączeń spawanych. Badanie VT przeprowadzane jest na każdym spawie, a zatem występuje tu tak zwana kontrola 100 procentowa. Badany obiekt podlega przede wszystkim oględzinom okiem nieuzbrojonym lub z użyciem przyrządów powiększających najczęściej nieprzekraczającym 20- krotnemu powiększeniu.

Badania wizualne złączy spawanych można podzielić na:

 • badania wizualne bezpośrednie – takie badania, podczas których istnieje nieprzerwalna ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego. Mogą być wspomagane soczewkami, endoskopami itp.
 • badania wizualne pośrednie – badania, podczas których ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego jest przerwana. Badania zdalne obejmują użycie fotografii, systemów wideo, systemów zautomatyzowanych.

Przeważnie wykonuje się je na wyrobach gotowych, lub za porozumieniem stron w odpowiednich etapach procesu produkcyjnego. Polegają one głównie na kontroli wzrokowej, dokonaniu pomiaru komponentów przeznaczonych do późniejszego spawania. Należy zaznaczyć, że badania wizualne wspierają inne metody badań NDT tj. penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe i radiograficzne.

Rodzaje badań podczas kolejnych etapów spawania

Badania przed spawaniem Badania w trakcie spawania Badania po spawaniu i naprawy
 1. kontrola wyboru właściwego gatunku materiału,
 2. ocena stanu i rozmiarów komponentów,
 3. ukosowanie brzegów,
 4. kontrola odległości między komponentami,
 5. kontrola czystości miejsca złącza
 1. istnienie pęknięć, porów,
 2. oczyszczanie po nakładaniu kolejnych ściegów,
 3. głębokość i profil żłobienia są zgodne z obraną technologię spawania.
 1. obserwacja wzrokowa pod względem zgodności z instrukcją technologiczną,
 2. wymiarowanie złącza pod względem zgodności
  z instrukcją technologiczną,
 3. stwierdzenie występowania niezgodności powierzchniowych.

 

Badane elementy należy poddać badaniom w celu stwierdzenia czy spełniają wymagania odpowiednich norm. W przypadku braku jednoznacznych ustaleń w wymaganiach umowy między stronami lub normach wyrobu należy kontrolować wykonanie czynności dotyczących:

 • czyszczenia i obróbki mechanicznej,
 • jego kształtów i wymiarów,
 • jakości wykonania grani i lica spoiny oraz obróbki cieplnej

 

Badania VT są bardzo złożone ze względu na konieczność posiadania rozległej wiedzy na temat niezgodności spawalniczych. Wieloletnie doświadczenie znacznie ułatwia dostrzeżenie wad i ich odpowiednie zakwalifikowanie.