Laboratorium Badań Materiałów

Badanie twardości

 

Polega na wciskaniu diamentowego wgłębnika sondy w badany materiał, do czasu spowodowania odkształceń plastycznych trwałych. Istotny jest fakt przygotowania powierzchni badania, gdyż jej stan ma wpływ na uzyskiwane wyniki. Zastosowanie takiej metody gwarantuje dużą dokładność pomiaru oraz szeroki zakres materiałów o różnych właściwościach do pomiaru.