Laboratorium Badań Materiałów

Badanie udarności

 

Badanie udarności charakteryzują odporność badanego materiału na pękanie w wyniku obciążania dynamicznego, czyli przy użyciu dużej siły w krótkim czasie. Do prób udarności używa się próbek materiałów z nacięciem (w kształcie U lub V), które, oparte na podporach, uderzane są młotem wahadłowym Charpy’ego po przeciwnej stronie do nacięcia.

Wynikiem próby udarności jest praca młota potrzebna do złamania próbki w stosunku do jej przekroju w miejscu nacięcia karbu. Kryteria oceny przeprowadzonych prób udarnościowych określone są w normach przedmiotowych lub atestach