Laboratorium Badań Materiałów

Pomiar grubości powłok i elementów

 

Pomiary grubości zbiorników i elementów przy pomocy grubościomierzy ultradźwiękowych pozwala na określenie stanu zużycia elementów, oraz na określenie grubości profili zamkniętych bez ingerencji mechanicznej w materiał.
Pomiary grubości powłok pozwalają na dokładny pomiar pokrycia antykorozyjnego na malowanym elemencie – na metalach ferromagnetycznych i paramagnetycznych (np. aluminium). Dokładność pomiaru do jednej tysięcznej milimetra pozwala na dokładne określenie powłok