Laboratorium Badań Materiałów

Próba łamania

 

Próba łamania – polega na zbadaniu przełomu złącza spawanego, aby uzyskać informacje o rodzaju, wielkości i rozłożeniu na powierzchni przełomu wewnętrznych niezgodności.

 

Próbę łamania przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-20 poprzez nacisk na próbkę do momentu jej przełamania. Następnie powierzchnia przełomu powinna być poddana oględzinom zewnętrznym. Dla jednoznacznego wykrycia oraz rozpoznania niezgodności wykrycia oraz rozpoznania niezgodności spawalniczych można zastosować lupę do 5 krotnego powiększenia. Na podstawie oględzin można stwierdzić obecność wad wewnętrznych, jak i braki przetopu, pęcherze, żużle, pory i pęcherze gazowe, pęknięcia, przyklejenia, przepalenia i przegrzania. Ponad to można uzyskać orientacyjne informacje o własnościach plastycznych spoiny. Gdy złamanie próbki następuje bez widocznych odkształceń, a powierzchnia przełomu ma wygląd błyszczący, krystaliczny o grubych ziarnach wskazuje to na kruchość materiału. Jeżeli natomiast w okolicy pęknięcia wystąpiły odkształcenia, a przełom jest matowy, włóknisty, drobnoziarnisty, to można sądzić, że spoina jest ciągliwa.